Att sälja bilen – saker som är bra att tänka på

Att sälja bilen kan vara ett projekt. Det gäller att man förser köparen med rätt information, hittar rätt pris och att man över huvud taget hittar potentiella köpare. När affären väl är nära, finns det ett par saker som är bra att känna till. Här ger vi några exempel.

Avtal

Att skriva ett ordentligt köpeavtal är starkt att föredra. Om något går fel under köpet, eller om en tvist skulle ske lite längre fram, har ni båda avtalet att luta er tillbaka mot. Det finns en rad olika avtal som kan hittas på nätet (till exempel av Motormännen) som kan användas. Viktigt är givetvis att du läser igenom mallen noggrant, och att du gör de ändringar som krävs för att avtalet ska kunna appliceras korrekt på just er affär.

Viktigt är också att du är säker på vem det är du säljer bilen till. Bor köparen på en adress i södra Stockholm? Anteckna adressen, tillsammans med personnumret. Visar det sig att personen inte bor i Stockholm – utan utomlands – kan inte denne antecknas som ägare i Vägtrafikregistret. För det krävs en adress i Sverige.

Betalning

Se till att du får hela betalningen innan du lämnar ifrån dig bilen. Avbetalningsaffärer mellan privatpersoner är generellt inte att föredra, speciellt om man inte känner varandra. Det här förekommer dock ändå i viss utsträckning, men det är bäst att undvika detta helt och hållet.

Betalningen kan ske på olika vis. Till exempel kan ni göra upp affären på ett bankkontor, eller så kan det ske med exempelvis bank- eller postväxel. Växelns äkthet kontrollerar du genom att helt enkelt ringa upp den bank som utfärdat växeln.

Sälja genom förmedlare

Att sälja bil genom förmedlare är inte särskilt ovanligt, inte minst i större städer som Stockholm till exempel, där det finns ganska många aktörer. Men är det rekommendera? Ja, kanske, men det måste i sådana fall ske med viss försiktighet. Bedrägerier förekommer och det gömmer sig en del oseriösa aktörer bland bilförmedlare. Särskilt försiktig får man kanske vara just i större städer som Stockholm eller Göteborg till exempel, där en oseriös aktör har lättare att gömma sig i bruset.

Informera om brister

Det är vanligt att man säljer sin bil med förbehåll som till exempel befintligt skick. Trots att man göra detta finns en risk för att man har ett ansvar gentemot köparen även efter affären. Detta till exempel om du kände till att bilen hade vissa brister, men som du valde att inte informera om. Likaså om du har gett uppgifter om bilens funktioner och skick som i ett senare skede visar sig inte stämma.

Ett annat exempel är om bilen var i betydligt sämre skick än vad man med fog kunnat vänta sig med hänsyn till pris, körsträcka, ålder och andra omständigheter.

Att sälja bil är lite av ett projekt. Det gäller att man har koll på sina rättigheter och skyldigheter, samt att man ger korrekt information till köparen.