Författararkiv: Redaktion

Hårda straff för narkotikabrott

En del länder tillåter visst bruk av narkotika, men i Sverige ser man inte mellan fingrarna ens på privat bruk. För den som åtalas för narkotikabrott kan det bli tal om flera år i fängelse.

Länder ser olika på narkotika runtom i världen. I Nederländerna har man till exempel en ganska liberal syn på drogen cannabis. Många turister lockas av så kallade “Coffee Shops” där man i en trygg miljö kan gå in och köpa sig en joint, sätta sig ned och njuta av ruset. Ungefär på samma sätt som man skulle beställa en öl på en pub. När det gäller Nordkorea är uppgifterna något osäkra, men en del källor gör gällande att det är det enda landet i hela världen där cannabis är fullt lagligt. Villkorslöst. Somliga hävdar att det beror på att landets regering anser att det minskar risken för revolution om befolkningen hålls lugna och distanserade – vilket är en direkt effekt av just cannabis.

Kontakta en advokat om du åker fast

Men i Sverige har vi en ganska tuff straffskala när det kommer till narkotikabrott. Både för innehav och bruk, även privat sådant. Ett straff för att odla cannabis är att räkna med om du skulle åka fast. Hur hårt det blir beror på saker som om du är dömd sedan tidigare och omfattningen på brottet. Det kan bli allt från villkorlig dom till fängelse i flera år. Så fort du är misstänkt för narkotikabrott bör du rådgöra med en erfaren advokat på området som kan försvara dig.

Är det dåligt vädrat, eller dålig ventilation?

Att vistas utomhus i friska luften är ett mål för många. Men vi sitter ganska mycket inomhus, både på jobbet och hemma. Riktiga stugsittare kan lätt få huvudvärk. Är det för dåligt vädrat?

Öppna fönstret, sov för öppet fönster. Ja, hälsoråden är många. Men på vintern vill man inte sitta i drag eller släppa ut värmen. Det kanske bullrar så mycket på gatan att man inte vill sova för öppet fönster. Ett problem kan vara fläktsystemet. Man är så van vid att ventilationen fungerar i ett hus, så man kanske rentav inte märker att anläggningen har lagt av. Rådfråga en expert på ventilation i Stockholm. Det kanske inte bara är fel på storstadsluften.

Hålla koll på ventiler och fläktar

Även fast man inte ser det eller ens tänker på det, behöver ventilationssystemet ses över ibland. I vissa fastigheter är det lagstiftat till och med. Det kan vara så att frånluftsfläkten har lagt av. Det kan också behövas en rensning i rören emellanåt, så att man får bort ohälsosam smuts som har tagit sig in där. Annars sprids det lätt ut i den luft som vi andas in.

Behöver fläktsystemet bytas, finns det företag som gärna hjälper till med det. I varje fall bör det göras en ordentlig kontroll ifall någon tycker att luften är dålig eller om man ofta får huvudvärk där hemma. Det kan vara mycket lätt åtgärdat, och det är värt att konsultera en expert för att ta reda på om det är något fel med ventilationen.

Behållare med många användningsområden

Vanligaste kunden till en container är ett företag av något slag. Men det finns även många privatpersoner som ser nyttan med att ha eller flera containers på sin gård eller annan fastighet.

De som kommer på tanken att köpa container kan vara olika kunder och med olika behov. Vanligtvis är det ett företag som ska använda containern till avfall eller förvaring. Det kan vara förvaring i form av lagring eller att man använder containern som verktygscontainer som man tar med från arbetsplats till arbetsplats. När det kommer till privatpersoner så kan däremot användandet av en container vara lite mer kreativt. Många roliga och udda sätt finns representerade.

Endast fantasin sätter gränser

En privatperson som köper en container kan använda den till ungefär samma saker som ett företag. Kanske ska man renovera och det blir billigare att ha en egen container som töms ibland än att hyra en. Har man hästar så kan det vara ett sätt att lösa gödselhanteringen på, genom att fylla containern och sedan få den tömd vid behov. Många använder också en container som förvaring till trädgårdsverktyg istället för att ha dem i ett garage eller förråd.

Men sedan finns det också de som hittar på lite andra och mer ovanliga lösningar med sina containers. Den lite större varianten som kallas sjöcontainer har på senare år fått ett uppsving som byggnadsmoduler. Man sågar ur hål i containern till dörrar och fönster och efter isolering inreds bostäder. Det finns även de som gräver ner containern och gör en pool.

Så avgörs arvsrätten

Det är en juridisk turordning som avgör vem som ärver en person som har gått bort. Ett testamente kan avgöra somliga delar men inte allt. Läs mer om vilken hjälp du kan få i arvsrättsfrågor.

Många juridiska frågor är mycket komplexa. Det gäller inte minst frågan om arvsrätt. När en person dör är det inte alltid lätt att förstå vem som ska ärva tillgångarna efter personen i fråga. Via populärkultur skapas flera myter. Men man kan inte ärva skulder och en persons testamente avgör inte till fullo vem som ska ärva vad och hur mycket. Det är dock ingenting som går att översätta i arvsrätt enligt svensk lag. I Sverige finns det en särskild turordning som avgör vem det är som ärver en bortgången person. En person med barn kan till exempel inte testamentera bort sina barns arvsrätt. Den finns i lagen oavsett vad du skriver i testamentet. Däremot kan det bidra till att det skapas många missförstånd och bråk inom en familj. Därför kan det vara en bra idé att låta ett juridiskt ombud bistå i processen.

Red ut det juridiska

Genom att ta hjälp av en advokat eller jurist för att reda ut en bortgången släktings arv kan ni förebygga flera konflikter i familjen. Ni får en objektiv röst som till punkt och pricka bistår er med ge er klarhet i vem som har juridisk rätt till vad. Arvsrätt påverkas om du har varit gift eller om du har barn och det är som sagt inte helt lätt att reda ut på egen hand.

Jämföra fastighetsfonder

Överlag anses fastighetsfonder har relativt låg risk. Men man bör ändå se på olika fastighetsfonder och jämföra dessa innan man väljer var sparpengarna ska placeras. Några saker man kan titta på är:

Område

Inom vilket geografiskt område sker investeringar i fonden? En fastighetsfond kan investera i svenska storstäder likväl som hela världsdelar. Ju smalare inriktning desto större risk gällande konjunktur, lagar m.m. Men samtidigt gäller det bakvända – ju högre risk desto högre avkastning kan man få.

Förvaltare

Hur länge har personerna som förvaltar kapitalet haft denna roll? Hur har de lyckats med avkastning tidigare? Vissa ser enbart på historisk avkastning men glömmer då att de kapitalförvaltare som förvaltar kapitalet kan bytts ut över tid.

Avgift

Är avgiften viktig? Spelar det någon roll om avgiften är 0,5% eller 1,8% på den fastighetsfond som du väljer? Ja, det finns åtskilliga uträkningar på nätet som visar hur mycket som försvinner i avgifter på ett långsiktigt sparande om man har högre avgifter. Men självklart ska avgiften även ställas mot förväntad avkastning. Tror du mycket på fonden och att avkastningen kommer bli hög kanske inte avgiften är så avgörande.

Hållbarhet

Hållbarhet är en punkt som är relativt ny men som bland annat Morningstar använder för att ge betyg till fonder. En fastighetsfond med högt hållbarhetsbetyg jobbar aktivt med frågor kring miljö och människor. Detta gällande vilka företag man investerar i. En punkt som för vissa inte spelar någon roll men något som för allt fler väger tungt.

Fem största innehaven

Vilka fem bolag har man investerat i mest? Är det en svensk fastighetsfond kan det exempelvis vara Fabege, Platzer Fastigheter och Sagax som stora innehav. Eftersom de fem största innehaven tydligt visar inriktning på fonden samt väger tyngst i dess utveckling kan det vara intressant att se hur olika fastighetsfonder väljer att fokusera gällande innehav.

Historisk avkastning

Den historiska avkastningen kan vara intressant. Men framförallt handlar det om historisk avkastning i förhållande till kategorins jämförelseindex. Detta visar om denna fastighetsfond har haft bättre avkastning än medelfonden inom samma kategori. Man bör alltid se avkastning i förhållande till index eftersom svag avkastning under flera år kan bero på en långtgående lågkonjunktur och att fonden ändå gett riktigt bra avkastning.

Insättning och uttag

Hur stor insättning krävs det för att få köpa fondandelar? Hur mycket kan man ta ut? Många vanliga fonder har gränser på bara någon hundralapp men det finns stora fonder med betydligt högre gränser. Med högre gränser kan det exempelvis bli svårt med ett regelbundet månadssparande. 

Gå en språkutbildning på distans

De flesta i Sverige kan utan problem tala två språk. Att lära sig ett tredje är inte lika vanligt, men det kommer med många fördelar. Förutom att det kan underlätta på ett rent personligt plan, på kort sikt (kontakt med servicepersonal under resor exempelvis), kan det också främja din karriär på lite längre sikt. Det beror givetvis i mycket hög grad på vilken bransch man jobbar i. Klart är att det är en stark merit i många yrken.

Men det är inte bara faktumet att du kan ett tredje språk som är relevant för en arbetsplats. Snarare finns ofta en tonvikt på vissa språk. Jobbar du på ett mindre kontor i ett stort internationellt företag med säte i Tyskland, lär det också vara tyska som är mest meriterande. Den relevanta frågan är således hur väl ditt tredje språk kan komma att användas.

Bekvämt på distans

Den som vill gå en språkutbildning kan, på flexibelt vis, göra det på distans. Det lämpar sig särskilt väl för den som redan har ett tajt schema. I de allra flesta fall är det mycket flexibelt. I princip kan du välja att plugga när du vill – bara du når kursens mål.

Exakt hur upplägget ser ut i detalj skiljer sig naturligtvis åt mellan olika skolor. Vanligt är att man har en eller flera fysiska träffar under terminen (beroende på språkutbildningens längd). Det kan också vara så att ni inte har några fysiska träffar över huvud taget.

Geografin begränsar dig inte

För dig som har en heltidsanställning och kanske familj, är det svårt att plötsligt flytta för en språkkurs. Det är helt enkelt något de flesta inte gör i en sådan situation. När undervisningen endast sker fysiskt krävs det att du är på plats, vilket i praktiken, för de flesta, innebär att det finns relativt få lärosäten att ansöka till.

Den kanske främsta fördelen med att gå en språkutbildning på distans är att ditt geografiska läge inte hindrar dig. Så länge du har en bra internetuppkoppling kan du i princip sitta var som helst.

Vilka nackdelar finns det?

Att plugga på distans passar bättre för vissa än vad det gör för andra. En del kan sakna gemenskapen som ju brukar komma när klassen träffas ”på riktigt”. Andra kan tycka att det är svårt att få lika bra hjälp av läraren över Skype , som är möjligt att få vid ett fysiskt samtal.

Det faktum att allt sker online kan ses både som en fördel och en nackdel. Anser man att det är negativt, kan det passa att välja en kurs där det är minst ett par fysiska träffar med klass och lärare. Tycker man tvärtom, är det bara att välja en språkutbildning där det här inte förekommer i lika hög utsträckning.

Att sälja bilen – saker som är bra att tänka på

Att sälja bilen kan vara ett projekt. Det gäller att man förser köparen med rätt information, hittar rätt pris och att man över huvud taget hittar potentiella köpare. När affären väl är nära, finns det ett par saker som är bra att känna till. Här ger vi några exempel.

Avtal

Att skriva ett ordentligt köpeavtal är starkt att föredra. Om något går fel under köpet, eller om en tvist skulle ske lite längre fram, har ni båda avtalet att luta er tillbaka mot. Det finns en rad olika avtal som kan hittas på nätet (till exempel av Motormännen) som kan användas. Viktigt är givetvis att du läser igenom mallen noggrant, och att du gör de ändringar som krävs för att avtalet ska kunna appliceras korrekt på just er affär.

Viktigt är också att du är säker på vem det är du säljer bilen till. Bor köparen på en adress i södra Stockholm? Anteckna adressen, tillsammans med personnumret. Visar det sig att personen inte bor i Stockholm – utan utomlands – kan inte denne antecknas som ägare i Vägtrafikregistret. För det krävs en adress i Sverige.

Betalning

Se till att du får hela betalningen innan du lämnar ifrån dig bilen. Avbetalningsaffärer mellan privatpersoner är generellt inte att föredra, speciellt om man inte känner varandra. Det här förekommer dock ändå i viss utsträckning, men det är bäst att undvika detta helt och hållet.

Betalningen kan ske på olika vis. Till exempel kan ni göra upp affären på ett bankkontor, eller så kan det ske med exempelvis bank- eller postväxel. Växelns äkthet kontrollerar du genom att helt enkelt ringa upp den bank som utfärdat växeln.

Sälja genom förmedlare

Att sälja bil genom förmedlare är inte särskilt ovanligt, inte minst i större städer som Stockholm till exempel, där det finns ganska många aktörer. Men är det rekommendera? Ja, kanske, men det måste i sådana fall ske med viss försiktighet. Bedrägerier förekommer och det gömmer sig en del oseriösa aktörer bland bilförmedlare. Särskilt försiktig får man kanske vara just i större städer som Stockholm eller Göteborg till exempel, där en oseriös aktör har lättare att gömma sig i bruset.

Informera om brister

Det är vanligt att man säljer sin bil med förbehåll som till exempel befintligt skick. Trots att man göra detta finns en risk för att man har ett ansvar gentemot köparen även efter affären. Detta till exempel om du kände till att bilen hade vissa brister, men som du valde att inte informera om. Likaså om du har gett uppgifter om bilens funktioner och skick som i ett senare skede visar sig inte stämma.

Ett annat exempel är om bilen var i betydligt sämre skick än vad man med fog kunnat vänta sig med hänsyn till pris, körsträcka, ålder och andra omständigheter.

Att sälja bil är lite av ett projekt. Det gäller att man har koll på sina rättigheter och skyldigheter, samt att man ger korrekt information till köparen.