Kategoriarkiv: Utbildning

SFI Stockholm ger bättre integration

Det är svårt att lära sig ett nytt språk och särskilt svårt är det om man befinner sig i vuxen ålder. Språk i allmänhet och – faktiskt – svenska i synnerhet är svårt och vårt språk är de facto ett sådant som många anser vara väldigt klurigt att komma underfund med. Svenska är nämligen ett språk som har en annorlunda grammatik jämfört med andra och även om närheten till tyska finns där så skiljer dessa sig ändå avsevärt från varandra.

Det här säger vi av en anledning och detta på grund av att många verkar ta för givet att så fort en person kommer till Sverige så ska denne lära sig att tala och uttrycka sig på vårt språk inom en väldigt kort tid. Det är – kort sagt – inte så lätt som många vill göra gällande och i dessa tider av ökad invandring så kan vi inte nog poängtera detta.

Här ska man dock inte missta detta med att en invandrare inte ska försöka lära sig svenska – det här spelar nämligen en avgörande roll i hur integrationen till det svenska samhället fortlöper; man man får sänka kraven lite och acceptera att det tar tid. Vi har – trots allt – en drottning som sina 50 år i Sverige till trots talar en svenska som inte direkt är hämtad ur skolboken och där om något har vi ett bevis på hur svårt det kan vara.

Dock; det finns verktyg och ett av de främsta är att genomföra en utbildning sanktionerad av SFI (svenska för invandrare) där man får de nödvändiga nycklarna för att låsa upp de språkliga dörrarna. Speciellt har detta visat sig fungera i Stockholm där man ser att nyanlända – oavsett bakgrund, ålder och kön – som genomfört en utbildning hos SFI har skaffat sig den trygghet som en baskunskap i svenska för med sig.

Kort sagt; genom att dessa genomfört en utbildning hos SFI så har de lärt sig att förstå, tala begripligt och skriva lite svenska och därmed har de också skaffat sig de nödvändiga förutsättningarna som krävs för vidare integration i form av jobb, bostad och andra saker som underlättar.

SFI Stockholm behövs nu mer än någonsin

SFI Stockholm har spelat och kommer i framtiden att spela en än större roll i hur invandrare kommer in i vårt samhälle. Ett språk är fantastiskt, det öppnar många dörrar och det för alltid med sig positiva aspekter; likväl kan ett språk stå i vägen, det kan vara ett hinder och det kan öka segregationen – SFI har nycklarna och detta har många personer i Stockholm fått ta del av. Det här behövs i dagsläget mer än någonsin tidigare.

Du kan ta reda på mer info kring SFI på denna sida: sfistockholm.nu

Gå en språkutbildning på distans

De flesta i Sverige kan utan problem tala två språk. Att lära sig ett tredje är inte lika vanligt, men det kommer med många fördelar. Förutom att det kan underlätta på ett rent personligt plan, på kort sikt (kontakt med servicepersonal under resor exempelvis), kan det också främja din karriär på lite längre sikt. Det beror givetvis i mycket hög grad på vilken bransch man jobbar i. Klart är att det är en stark merit i många yrken.

Men det är inte bara faktumet att du kan ett tredje språk som är relevant för en arbetsplats. Snarare finns ofta en tonvikt på vissa språk. Jobbar du på ett mindre kontor i ett stort internationellt företag med säte i Tyskland, lär det också vara tyska som är mest meriterande. Den relevanta frågan är således hur väl ditt tredje språk kan komma att användas.

Bekvämt på distans

Den som vill gå en språkutbildning kan, på flexibelt vis, göra det på distans. Det lämpar sig särskilt väl för den som redan har ett tajt schema. I de allra flesta fall är det mycket flexibelt. I princip kan du välja att plugga när du vill – bara du når kursens mål.

Exakt hur upplägget ser ut i detalj skiljer sig naturligtvis åt mellan olika skolor. Vanligt är att man har en eller flera fysiska träffar under terminen (beroende på språkutbildningens längd). Det kan också vara så att ni inte har några fysiska träffar över huvud taget.

Geografin begränsar dig inte

För dig som har en heltidsanställning och kanske familj, är det svårt att plötsligt flytta för en språkkurs. Det är helt enkelt något de flesta inte gör i en sådan situation. När undervisningen endast sker fysiskt krävs det att du är på plats, vilket i praktiken, för de flesta, innebär att det finns relativt få lärosäten att ansöka till.

Den kanske främsta fördelen med att gå en språkutbildning på distans är att ditt geografiska läge inte hindrar dig. Så länge du har en bra internetuppkoppling kan du i princip sitta var som helst.

Vilka nackdelar finns det?

Att plugga på distans passar bättre för vissa än vad det gör för andra. En del kan sakna gemenskapen som ju brukar komma när klassen träffas ”på riktigt”. Andra kan tycka att det är svårt att få lika bra hjälp av läraren över Skype , som är möjligt att få vid ett fysiskt samtal.

Det faktum att allt sker online kan ses både som en fördel och en nackdel. Anser man att det är negativt, kan det passa att välja en kurs där det är minst ett par fysiska träffar med klass och lärare. Tycker man tvärtom, är det bara att välja en språkutbildning där det här inte förekommer i lika hög utsträckning.