En fasadrenovering innefattar också byggnadsvård

Fasaden hjälper huset att hålla sig friskt och ser till att fukt och väta inte tar sig in och ställer till problem. Därför ska man helst utföra en fasadrenovering innan putsen börjar rasa.

Luftföroreningar, väder och vind sliter hårt på en putsad fasad och kan göra att den spricker och går sönder. Fasaden har som uppgift att skydda fastigheten men den är också viktig för det estetiska intrycket. När man putsar om en fasad brukar man sträva efter att göra den så lik den ursprungliga fasaden som möjligt, då det oftast blir bäst. Man ska därför vara väldigt noga med vilken slags fasadrenoveringsfirma man anlitar. Bäst blir det om man väljer ett företag som kan erbjuda byggnadsvårdsmässig fasadrenovering.

Ska man renovera fasaden kan det var bra att även tilläggsisolera

En fasad är också fönster och ibland kan det även vara bra att passa på att renovera dem i samband med fasadrenoveringen. Det finns företag som erbjuder flera olika tjänster och som kan åta sig totalrenoveringar av fastigheter. Detta innebär att man även kan få taket omlagt, de kan lägga om fönster, renoverade eller utbytta, fasaden tilläggsisolerad och renoverad av ett och samma företag. Att använda sig av totalentreprenad vid en större renovering av fastighetens ytskikt har flera fördelar. Oftast blir det billigare och arbetet går även snabbare då endast en byggledare ansvarar för hela projektet. Skulle det uppstå problem vet man också direkt vem man ska vända sig till och slipper olika företag som skyller på varandra. Läs mer om fasadrenovering på denna webbsida: fasadrenoveringstockholm.net