Gå en språkutbildning på distans

De flesta i Sverige kan utan problem tala två språk. Att lära sig ett tredje är inte lika vanligt, men det kommer med många fördelar. Förutom att det kan underlätta på ett rent personligt plan, på kort sikt (kontakt med servicepersonal under resor exempelvis), kan det också främja din karriär på lite längre sikt. Det beror givetvis i mycket hög grad på vilken bransch man jobbar i. Klart är att det är en stark merit i många yrken.

Men det är inte bara faktumet att du kan ett tredje språk som är relevant för en arbetsplats. Snarare finns ofta en tonvikt på vissa språk. Jobbar du på ett mindre kontor i ett stort internationellt företag med säte i Tyskland, lär det också vara tyska som är mest meriterande. Den relevanta frågan är således hur väl ditt tredje språk kan komma att användas.

Bekvämt på distans

Den som vill gå en språkutbildning kan, på flexibelt vis, göra det på distans. Det lämpar sig särskilt väl för den som redan har ett tajt schema. I de allra flesta fall är det mycket flexibelt. I princip kan du välja att plugga när du vill – bara du når kursens mål.

Exakt hur upplägget ser ut i detalj skiljer sig naturligtvis åt mellan olika skolor. Vanligt är att man har en eller flera fysiska träffar under terminen (beroende på språkutbildningens längd). Det kan också vara så att ni inte har några fysiska träffar över huvud taget.

Geografin begränsar dig inte

För dig som har en heltidsanställning och kanske familj, är det svårt att plötsligt flytta för en språkkurs. Det är helt enkelt något de flesta inte gör i en sådan situation. När undervisningen endast sker fysiskt krävs det att du är på plats, vilket i praktiken, för de flesta, innebär att det finns relativt få lärosäten att ansöka till.

Den kanske främsta fördelen med att gå en språkutbildning på distans är att ditt geografiska läge inte hindrar dig. Så länge du har en bra internetuppkoppling kan du i princip sitta var som helst.

Vilka nackdelar finns det?

Att plugga på distans passar bättre för vissa än vad det gör för andra. En del kan sakna gemenskapen som ju brukar komma när klassen träffas ”på riktigt”. Andra kan tycka att det är svårt att få lika bra hjälp av läraren över Skype , som är möjligt att få vid ett fysiskt samtal.

Det faktum att allt sker online kan ses både som en fördel och en nackdel. Anser man att det är negativt, kan det passa att välja en kurs där det är minst ett par fysiska träffar med klass och lärare. Tycker man tvärtom, är det bara att välja en språkutbildning där det här inte förekommer i lika hög utsträckning.