Så avgörs arvsrätten

Det är en juridisk turordning som avgör vem som ärver en person som har gått bort. Ett testamente kan avgöra somliga delar men inte allt. Läs mer om vilken hjälp du kan få i arvsrättsfrågor.

Många juridiska frågor är mycket komplexa. Det gäller inte minst frågan om arvsrätt. När en person dör är det inte alltid lätt att förstå vem som ska ärva tillgångarna efter personen i fråga. Via populärkultur skapas flera myter. Men man kan inte ärva skulder och en persons testamente avgör inte till fullo vem som ska ärva vad och hur mycket. Det är dock ingenting som går att översätta i arvsrätt enligt svensk lag. I Sverige finns det en särskild turordning som avgör vem det är som ärver en bortgången person. En person med barn kan till exempel inte testamentera bort sina barns arvsrätt. Den finns i lagen oavsett vad du skriver i testamentet. Däremot kan det bidra till att det skapas många missförstånd och bråk inom en familj. Därför kan det vara en bra idé att låta ett juridiskt ombud bistå i processen.

Red ut det juridiska

Genom att ta hjälp av en advokat eller jurist för att reda ut en bortgången släktings arv kan ni förebygga flera konflikter i familjen. Ni får en objektiv röst som till punkt och pricka bistår er med ge er klarhet i vem som har juridisk rätt till vad. Arvsrätt påverkas om du har varit gift eller om du har barn och det är som sagt inte helt lätt att reda ut på egen hand.