SFI Stockholm ger bättre integration

Det är svårt att lära sig ett nytt språk och särskilt svårt är det om man befinner sig i vuxen ålder. Språk i allmänhet och – faktiskt – svenska i synnerhet är svårt och vårt språk är de facto ett sådant som många anser vara väldigt klurigt att komma underfund med. Svenska är nämligen ett språk som har en annorlunda grammatik jämfört med andra och även om närheten till tyska finns där så skiljer dessa sig ändå avsevärt från varandra.

Det här säger vi av en anledning och detta på grund av att många verkar ta för givet att så fort en person kommer till Sverige så ska denne lära sig att tala och uttrycka sig på vårt språk inom en väldigt kort tid. Det är – kort sagt – inte så lätt som många vill göra gällande och i dessa tider av ökad invandring så kan vi inte nog poängtera detta.

Här ska man dock inte missta detta med att en invandrare inte ska försöka lära sig svenska – det här spelar nämligen en avgörande roll i hur integrationen till det svenska samhället fortlöper; man man får sänka kraven lite och acceptera att det tar tid. Vi har – trots allt – en drottning som sina 50 år i Sverige till trots talar en svenska som inte direkt är hämtad ur skolboken och där om något har vi ett bevis på hur svårt det kan vara.

Dock; det finns verktyg och ett av de främsta är att genomföra en utbildning sanktionerad av SFI (svenska för invandrare) där man får de nödvändiga nycklarna för att låsa upp de språkliga dörrarna. Speciellt har detta visat sig fungera i Stockholm där man ser att nyanlända – oavsett bakgrund, ålder och kön – som genomfört en utbildning hos SFI har skaffat sig den trygghet som en baskunskap i svenska för med sig.

Kort sagt; genom att dessa genomfört en utbildning hos SFI så har de lärt sig att förstå, tala begripligt och skriva lite svenska och därmed har de också skaffat sig de nödvändiga förutsättningarna som krävs för vidare integration i form av jobb, bostad och andra saker som underlättar.

SFI Stockholm behövs nu mer än någonsin

SFI Stockholm har spelat och kommer i framtiden att spela en än större roll i hur invandrare kommer in i vårt samhälle. Ett språk är fantastiskt, det öppnar många dörrar och det för alltid med sig positiva aspekter; likväl kan ett språk stå i vägen, det kan vara ett hinder och det kan öka segregationen – SFI har nycklarna och detta har många personer i Stockholm fått ta del av. Det här behövs i dagsläget mer än någonsin tidigare.

Du kan ta reda på mer info kring SFI på denna sida: sfistockholm.nu